A programelem keretében egy kiválasztott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen, Farkaslyukon – pilot program keretében – a helyi területi védőnő  és más, segítő szakmában dolgozó szakemberek közreműködésével életvezetéssel kapcsolatos, egészségtudatosságot erősítő klubszerű közösségi program szervezése valósult meg hátrányos helyzetű, főként roma családok részére.  Az egészségklub célja az volt, hogy olyan programsorozat valósuljon meg a településen, amely mintául szolgálhat más települések számára is, és ahol a különböző szakemberek együttműködése mellett a helyi közösség is aktívan részt vesz a programok megvalósításában. Valamennyi klubfoglalkozás során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy egy igazi párbeszéd és egyenrangú partnerség alakuljon ki a szakemberek és a résztvevők között, a foglalkozás során mindenki aktívak legyen, valamint a közös tanulás, egymástól tanulás révén  olyan tudásmegosztás történjen, amely cselekvésen ösztönzi a lakosságot.

Minden foglalkozás elején a hangsúly a csoportműködés beindításán, a csoportkohézió erősítésén, egymás megismerésén volt. Ilyenkor a szakemberek segítették az új csoporttagok beilleszkedését, különböző módszerekkel oldották feszültséget és szorongást, cél minden egyes alkalommal a kellemes csoportlégkör létrehozása volt.

A különböző témájú foglalkozásokon egy állandó pont volt a helyi védőnő. Az a szakember, akit mindenki ismert, akit már mindenki a bizalmába fogadott, ő segítette a közreműködő szakember munkáját. A foglalkozások előzetesen összeállított tematika alapján épültek  fel, amelyben az összeállítók kitértek az alkalmazott módszerekre, a szükséges időre és eszközökre.

 

A foglalkozások során érintettük a helyes személyi- és környezeti higiénét, beszélgettünk lelkünk egészségéről, a mozgás pozitív hatásairól, egészséges ételeket készítettünk, illetve szakember segítségével bemutattuk, hogyan kerülhetők el a gyermekbalesetek és milyen szenvedélybetegségek veszélyeztethetnek bennünket és családtagjainkat.