A védőnők munkafeltételinek javítása érdekében indított újabb programot – írta közleményében az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala. Az alapellátásban dolgozó mintegy 1500 kerületi és iskolai védőnő jut laptophoz, hogy még hatékonyabban végezhesse munkáját, valamint olyan, eddig hiányzó speciális eszközöket kapnak, amelyek közvetlenül segítik a védőnők és a hátrányos helyzetű célcsoport tagjai közötti kommunikációt. Ezen túl egy olyan országos információs központ is létrejön, amely technikai és információs támogatást nyújt a védőnőknek. A 12 hónapos projekt a Norvég Alap támogatásával valósul meg összesen 794.648.900 forint ráfordítással.

A védőnők a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló tevékenységet, egészségfejlesztést végeznek. Tevékenységüket nehezíti, hogy a kistelepüléseken, a tanyákon élő hátrányos helyzetű családoknál gyakran olyan „egészségügyi írástudatlansággal” szembesülnek, amely hátráltatja az egészségfejlesztő tevékenységet.

A Norvég Alapból finanszírozott projektet 2016. május 1-jén indították útjára, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a védőnőknek a megelőzés és az egészségmegőrzés területén, valamint térségspecifikus, pilot jelleggel megvalósuló elemeivel hatékonyabban tudják e társadalmi csoportokat az egészséges életmód felé irányítani. A programban kiemelt figyelmet fordítanak a célcsoporttal kapcsolatos kihívásokra, valamint az újszerű, pozitív szakmai tevékenységek és kezdeményezések kiaknázására.

A mindennapi védőnői munkát olyan komplex tudásanyaggal bővítik, amelynek módszerei a gyakorlatba is könnyen adaptálhatóak, egyszerűen bemutathatóak az egészségmagatartás megerősítésére és megváltoztatására. Ezért elkészül egy preventív jellegű, egészségneveléssel kapcsolatos egyszerűsített oktatási anyag valamint kisfilm.

A méhnyak szűrés, mint új kompetencia, kihívást jelent a védőnők számára: az intim beavatkozás elsajátítása, elvégzése korábban nem volt a védőnői munka része, így ezt gyakorlati képzésekkel erősítik és továbbfejlesztik. A program eleme a burn out megelőzése, egyéni és csoportos szupervíziós tevékenységek, egyéni coaching, esetmegbeszélés, illetve tréning biztosítása, támogatandó a személyiségfejlesztést, és csökkentve a stresszterhelést. Mindez három kiemelt megyében – Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében – valósul meg.

Ebben a három megyében felkutatják azokat a többszereplős együttműködésén alapuló, egészségneveléssel kapcsolatos kezdeményezéseket, amelyek az alapellátás területén mintaszerűen működnek, megcélozva a helyi lakosság egészségének javítását. A legjobbakat díjazzák, valamint különböző szakmai rendezvényeken és a projekt weboldalán bemutatják és publikáljuk.

Komoly módszertani kihívást jelent a roma nők egészségügyi programokban való részvételi hajlandósága. Ennek javítására a projekt kutatást végez a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei roma nők egészségmagatartásáról, egészségtudatosságáról, különösen az emlő- és méhnyakszűrésben való részvételi hajlandóság tekintetében. Az egészségkutatás eredményeit az egészségpolitikai döntéshozók hasznosíthatják az országos népegészségügyi programok és szűrések stratégiájának kialakításában és tervezésben. Emellett pilot jelleggel egy BAZ megyei településen a helyi védőnő vezetésével és szakemberek támogatásával a hátrányos helyzetű, főként roma családok részére életvezetéssel kapcsolatos, az egészségtudatosságot erősítő, fejlesztő klubszerű közösségi programot alakítanak ki.


Forrás:

http://www.medicalonline.hu/cikk/laptopokat_kapnak_a_vedonok