Cikkek és aktualitások a szupervízió témaköréből

Ilyés-Dubecz Dorottya: MARADJ A PÁLYÁN! - Pályakezdő pályaelhagyók -

2017. márc. 17.

Már hat éve, hogy ez a hír megjelent az Origo.hu hírportálon:
„A fiatal diplomások csaknem 15 százaléka soha nem hasznosítja végzettségét munkájában - derül ki az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felméréséből, amelyet a Magyar Nemzet ismertet. Az átlagosnál több a pályaelhagyó az agrár-, természet- és társadalomtudományi végzettségűek körében. Eközben az orvos- és egészségtudományi, a jogi és az informatikai végzettséget szerzők szinte biztosan találnak képzettségüknek megfelelő munkát, náluk a legkevesebb azoknak az aránya, akik más szakmában helyezkednek el.” (http://www.origo.hu/itthon/20100826-magyar-nemzet-a-diplomasokbol-kenyszeru-palyaelhagyok-lesznek.html)

dr. Nemes Éva: Gondolatok a halogatásról

2017. márc. 16.

 

„Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.”[1].

 

„Ej, ráérünk arra még!”

Petőfi Sándor[2]

 

Erdős Judit: Önvédelem, én-védelem a védőnői munkában

2017. márc. 22.

A védőnő védi a gyermeket, a családot. De ki védi meg a védőnőt?

Marosszéki Emese: A kiégés szindróma kockázatai nők körében a segítő szakmában

2017. márc. 20.

A kiégettség vagy burn out szindróma nem orvosi diagnózisként értelmezhető, sokkal inkább szociálpszichológiai fogalom. A szindróma, azaz tünetegyüttes (ellentétben a szimptómával amely egy endogén tünetet jelöl) fogalmát a szociálpszichológiában használjuk és legfőbb kritériuma, hogy az egyén és a környezet közötti kölcsönhatásokra fókuszál.

Kovács Győző: Ki védi meg a védőnőt?

2017. márc. 18.

A védőnői tevékenység a segítő foglalkozások egyik legszebb, legfelelősségteljesebb és legnehezebb ága, amelyet jól csak hivatásszerűen lehet ellátni, olvashatjuk Kahlichné Dr. Simon Márta professzorasszony „A védőnői hivatás története” című könyve ismertetőjében.   

Vizsolyi Ákos: Vezető fejlesztés (szupervízió alapú coaching vezető védőnők részére)

2017. márc. 16.

Két fejlesztési forma, a szupervizió és a coaching egyesítéséből jön létre a szupervízió alapú coaching. Mindkét formának nagyon sokféle definíciója létezik, és a napi gyakorlatban is igen sok változat van jelen egyidejűleg. A két munkaforma összevonása további definícióalkotást teszi lehetővé. Itt most nem szeretnék új definíciókat megfogalmazni, de a továbbiak megértése kedvéért két szempontot mégis adnék.

Nagyné Bejczy Emőke: Ellenállási formák szupervíziós csoportokban

2017. márc. 14.

A szupervíziós csoportokban is, mint minden más kiscsoportban megfigyelhetőek a különböző csoportdinamikai történések. Tulajdonképpen ezek azok, amelyek a csoport személyiségformáló hatását biztosítják. A csoport olyan emberek együttese, akik önmagukat egy mindenki mástól elkülöníthető egységként kezelik, a tagok tartós interakcióban vannak egymással és együttműködnek (Hatvani, E. Varga, Taskó, 2001).

Lévai Márta: Szakmai életút tervezés - tudatos életvezetés

2017. márc. 12.

A szupervíziós munkában a résztvevők által témává tett „eseteken” dolgozunk, azokra mint szakmai helyzetekre reflektálunk, az esethozó(k) helyzethez kapcsolódó érzéseire, előfeltevéseire, gondolkodási sémáira, viselkedésére, a szakmai személyiségre fókuszálunk. A kliensekkel (védőnők esetében gondozottakkal), a kollégákkal, társszakmák képviselőivel, vezetőkkel, feletesekkel, intézményi környezettel, helyi közeggel kapcsolatos helyzeteken túl téma lehet a résztvevő viszonya a szakmájához, a munkájához, vagy a karrierjéhez. Mivel 2013 augusztusa óta dolgozom szupervízorként védőnőkkel, felfigyeltem a védőnői karrier választásához és a szakmai életút sikerességének és eredményességének megéléséhez kapcsolódó visszatérően megjelenő kérdésekre a szupervíziókban.

Hallgató Éva: Empátia a segítő munkában

2017. márc. 10.

A segítő szakmában dolgozó szakemberek a családokkal történő együttműködés - látogatások, tanácsadások, esetmunka - során gyakran találkoznak olyan élethelyzetekkel, szituációkkal, amikor nem a racionalitás, hanem az érzések és érzelmek jutnak nagyobb szerephez.

Vidáné Ugrin Erzsébet: Bevonódás, mint a védőnői szakma egyik csapdája

2017. márc. 09.

Több éve dolgozom védőnőkkel szupervizorként, csoportokkal és egyéni folyamatokban egyaránt. A védőnői szupervíziós esetek feldolgozása során igen gyakran előkerült a bevonódás, mint személyiséget érintő, szakmai elakadást eredményező jelenség. A cikkben megosztom gondolataimat a témával kapcsolatban, mely segítő szándékkal íródott és remélem, hogy másokat is gondolkodásra ösztönöz, segítve a tudatosabb hivatásgyakorlást.

Ilyés-Dubecz Dorottya: Kiégés – „BURN-OUT” szindróma jellemzői és az elkerülés technikái a segítő foglalkozásúak körében

2017. márc. 01.

Herbert J. Freudenberger 1974-ben írta le először ezt a tünet-együttest:
„Burn out (kiégés) szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés állapota, amely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.”

Kovács Győző: Tabu témák a szupervíziós folyamatban

2017. febr. 23.

A tabu szoros értelemben polinéziai eredetű, szakrális szakkifejezés: rendkívülisége vagy természetfölöttisége miatt érinthetetlen tárgyat vagy személyt jelent.
Tágabb értelemben olyan téma, amelyről hagyományosan vagy ideológiai megfontolásból nem szabad beszélni; ügy, melybe nem lehet beavatkozni, a magyar hétköznapi értelemben tilalom: „nem illik”.

Kádár Ildikó: Miért ülünk körben? A körben ülés hatása a szupervíziós csoportban

2017. febr. 21.

Amikor egy szupervíziós csoport elindul, a résztvevők általában rendelkeznek valamilyen tudással arról, hogy hová érkeznek, milyen szabályok és keretek között működik egy ilyen csoport. Mégis, aki még nem vett részt efféle szakmai önismereti munkában, gyakran kérdezi: muszáj körben ülnünk? A cikk témájául ezért ezt az alapkérdést járom körbe, vagy, ha nem is teljesen körbe, de legalább pár nézőpontot célom megmutatni.

Vizsolyi Ákos: Intézményközi szupervízió (szakmaközi együttműködés összehangolása szuperviziós eszközökkel)

2017. febr. 09.

A cikk célja, hogy bemutasson egy, a már meglévő kapcsolati rendszeren belüli hatékony együttműködést elősegítő, hazánkban jelenleg még csak ritkán alkalmazott szupervíziós munkaformát, az intézményközi szupervíziót.

Tóth Gyöngyvér: A professzionális segítés

2017. febr. 07.

Szupervizorként, esetmegbeszélő csoport vezetőjeként védőnőkkel dolgozva többször találkoztam azzal a felvetéssel, hogy hol is vannak a segítés határai. A hogyan, mikor, meddig segítünk, hogyan mikor és meddig vállalunk felelősséget különféle kérdésein haladva sokszor jutottunk el ahhoz a kérdéshez, hogy mi is a segítés?

Erdős Judit: Magányos harc - avagy mire jó a közösség?

2017. febr. 06.

A hazai közigazgatási egységek (települések) száma 2010. január 1-én 3152 volt. A települések kereken egyharmadának a lélekszáma nem éri el az 500 főt (1074 település, az összes település 34,1%-a), közülük 373-ban a 200 főt sem. A települések további 21,4%-ának lakosságszáma 500 és 1000 közé esik. Az ország települései több mint felének (55,1%-ának) a lélekszáma 1000 fő alatt marad. Ezeken a településeken nincs háziorvos, szociális munkás. Egy védőnő helyenként 5-6 településen dolgozik.


Az elaprózott településszerkezet mellett nem reális településenként fő állású egészségügyi és szociális szakember alkalmazása, azonban a lakosság és ezen belül a gyermekek nem kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy ellátatlanul maradnak.

Hallgató Éva: A folyó, ami összeköt…! Szakmaközi együttműködés támogatása a szupervízióban

2017. febr. 03.

A hátrányos helyzetű térségek kistelepülésein elszegényedett, kirekesztett emberek élnek. Magas a munkanélküliek száma is ezen a vidéken. A szolgáltatásokhoz, erőforrásokhoz nehéz a hozzáférés, és alacsony a száma az itt lakó és dolgozó szakembereknek.

Nagyné Bejczy Emőke: A Rendszer-tábla, mint intervenciós eszköz alkalmazása a segítő szakmákban

2017. febr. 01.

A Rendszer-tábla olyan módszertani eszköz, amely a segítő folyamat bármely pontján, szakaszában hatékonyan alkalmazható arra, hogy egy aktuális személyes vagy szakmai helyzetet, problémát, kapcsolati hálót a segített és a segítő erre vonatkozó elképzeléseit láthatóvá, megfoghatóvá, érzékelhetővé tegyen.

Kádár Ildikó: Neutralitás a segítő munkában

2017. jan. 30.

Szupervizori munkám során sok olyan helyzettel találkozom, melynek kapcsán felmerül: mit kezdek vele? Hogyan tudom elfogadni? El tudom fogadni? Egyáltalán: el kell-e fogadnom? Amikor a csoportban védőnők voltak, azzal szembesültem, hogy ezek a kérdések, így vagy úgy őket is foglalkoztatják – a válaszoknak pedig nagy súlyuk van. Emiatt cikkem témájaként a neutralitás – a semlegesség attitűdjének kérdéskörét választottam.

Marosszéki Emese: Pozitív gondolatok a stresszről és az ártalomcsökkentésről

2017. jan. 27.

„A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.”
(Mahatma Gandhi)

Lévai Márta: Teamszupervízió

2017. jan. 23. - Szerző:

Védőnők körében vezetett szupervíziós munkám, és a jelen projekt tájékoztató tevékenysége során azt tapasztaltam, hogy a védőnők többsége – amennyiben elérhetővé válik számára - megszereti és fontosnak találja a szupervízió által biztosított támogatást személyes szakmai tanulásában, pszichés és mentális jól-léte megőrzésében, a közös kreatív problémamegoldás, és a kritikus helyzetekben a releváns szakmai működés elérése terén. Ugyanakkor kevés tudatosság és sokszor bizalomhiány mutatkozik olyan szupervíziók, más csoportos tanácsadói folyamatok szervezésében, melyek kifejezetten munkahelyi team-ek, vagy egy térség ellátásába különböző formában bevont szolgáltatók közös munkáját támogatják. Szeretném itt bemutatni és felkelteni az érdeklődést azon célok és lehetőségek iránt, amelyek ebben a munkaformában rejlenek, és rámutatni néhány olyan hiányosságra, melyek kezelésében nagy segítséget nyújthatnak az így szerveződő támogatási folyamatok.

Vidáné Ugrin Erzsébet: Sérült kisgyermek a családban (Mit tehet a védőnő?)

2017. jan. 25. - Szerző:

Gyógypedagógusként sokat dolgoztam és dolgozom fogyatékos gyermeket nevelő szülőkkel, egyénileg és csoportban is. Ebben a cikkben azokat a tapasztalataimat szeretném megosztani a védőnőkkel, amelyekből jobban megismerhetik a sérült kisgyermeket nevelő szülőket és amelyeket – mint szakemberek - ők is jól használhatnak a szülőkkel való együttműködéshez.

dr. Nemes Éva: Reflexió a segítői munkában és a szupervízióban

2016. nov. 07.

„Nem a tapasztalatainkból tanulunk – abból tanulunk, ha reflektálunk a tapasztalatainkra”
(„We do not learn from experience – we learn from reflecting on experience”)

 

John Dewey [1]